8% Daily First Deposit Bonus

8% Daily First Deposit Bonus Promotion details

Extra bonus for your first deposit every day.777PUB wish you a lot of profit.

Daily First Deposit Bonus details:

1.777PUB players can enjoy a 8%bonus on the first deposit amount every day.

2.This benefit is only available for the first deposit of the day.

3.Bonuses are automatically credited to the account after the first deposit is made.

4.The deposit and the bonus just need be wagered 1x.

Daily 1ST Deposit Bonus 8% For example:

The valid bets you need to make are:

  • DEPOSIT ₱ 1,000 + BONUS ₱80 ]×1= ₱ 1,080
  • DEPOSIT ₱ 5,000 + BONUS P 400 ]×1= ₱ 5,400

5.The system will monitor any form of fraud and will freeze the account for processing.

6.777PUB’s Terms Condition apply.

8% Daily First Deposit Bonus
8% Daily First Deposit Bonus

 

Read more: 50% First Deposit Bonus


Filipino

8%Araw-araw na Bonus sa Unang Deposit

Dagdag na bonus para sa iyong unang deposito araw-araw.Nais ka ng 777PUB ng maraming kita. Mga detalye ng promosyon:

1.Ang 777PUB na mga manlalaro ay maaaring magtamasa ng 8%na bonus sa unang halaga ng deposito araw-araw.

2.Ang benepisyong ito ay magagamit lamang para sa unang deposito ng araw.

3.Ang mga bonus ay awtomatikong nakredito sa account pagkatapos maisagawa ang unang deposito.

4.Ang deposito at ang bonus ay kailangan lang na tumaya ng 1x.

Halimbawa:

Ang mga wastong taya na kailangan mong gawin ay:
[DEPOSIT ₱ 1,000+BONUS ₱ 80]×1= ₱ 1,080
[DEPOSIT ₱ 5,000+BONUS ₱400]×1= ₱ 5,400

5.Susubaybayan ng system ang anumang anyo ng pandaraya ati-freeze ang account para sa pagproseso.

6.Nalalapat ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng 777PUB.